Disclaimer en privacy

Brandhout winkel verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig deze privacyverklaring en in overeenstemming met de Europese verordening “General Data Protection Regulation” (GDPR). Voor verdere informatie, vragen of opmerkingen omtrent ons privacybeleid, kunt u terecht op webshop@brandhout-winkel.nl

Verwerkingsdoeleinden

Brandhout winkel verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van klanten en van gebruikers van de website voor klanten- en orderbeheer (o.a. klantenadministratie, opvolgen van bestellingen/leveringen, facturatie, het verzenden van marketing en gepersonaliseerde reclame).

Overmaken aan derden

Indien dit noodzakelijk is ter verwezenlijking van de vooropgestelde doeleinden, zullen de persoonsgegevens van de klant worden gedeeld met andere vennootschappen binnen de Europese Economische Ruimte die rechtstreeks of onrechtstreeks met Brandhout winkel verbonden zijn of met enige andere partner van Brandhout winkel.

Brandhout winkel garandeert dat deze ontvangers de nodige technische en organisatorische maatregelen zullen nemen ter bescherming van de persoonsgegevens.

Bewaarperiode

De persoonsgegevens verwerkt voor klantenbeheer zullen worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (onder andere op het gebied van boekhouding) en niet langer dan noodzakelijk voor de normale bedrijfsvoering.

Recht van inzage, verbetering, wissing, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van persoonsgegevens

De klant en de gebruiker van de website heeft te allen tijde recht op inzage van zijn persoonsgegevens en kan ze (laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens.

Bovendien, heeft de klant en de gebruiker van de website het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm) van zijn persoonsgegevens te bekomen en de persoonsgegevens te laten doorsturen naar een andere vennootschap.

Teneinde bovenvermelde rechten uit te oefenen, wordt de klant en de gebruiker van de website gevraagd om:

  • Zelf de instellingen van zijn account aan te passen; of
  • Een e-mail te verzenden naar het volgende e-mailadres: webshop@brandhout-winkel.nl

Direct marketing

De klant en de gebruiker van de website heeft het recht zich kosteloos te verzetten tegen elke verwerking van zijn persoonsgegevens met het oog op direct marketing.

Het gebruik van “cookies”.

Tijdens een bezoek aan de site kunnen ‘cookies’ op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.

We gebruiken ‘First party cookies’, technische cookies die gebruikt worden door onze site zelf en die tot doel hebben de site optimaal te laten functioneren.

We gebruiken ‘Third party cookies’, afkomstig van aanwezige marketing of advertentieplug-ins zoals Google Analytics, Criteo en Tradetracker.

U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd. Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Indien u het gebruik van cookies uitschakelt of de cookies wist in uw browser, kunnen wij u geen correcte werking van de website garanderen.

Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

Klacht

De klant en de gebruiker van de website beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel – commission@privacycommission.be).